Menu:

Klokjesgentiaan
Bloeiende klokjesgentianen, diverse soorten orchissen, blonde zegge en vlozegge op de natuurterreinen die jaarlijks door Ketelwald BV worden gemaaid.

klokjesgentiaan

Meer info

Meer info over de natuurontwikkeling in de Foeperpot en de diverse schraalgraslanden bij:

Werkgroep Milieubeheer Groesbeek

Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek

Beheer en monitoring van landschapselementen

Ketelwald BV beschikt over lichtgewicht maai- en hooiapparatuur die speciaal geschikt is voor het maaien van natte, bloemrijke hooilanden. Maaibeheer, gecombineerd met het afvoeren van het maaisel, is noodzakelijk om dergelijke schrale graslanden te beheren en in stand te houden. Door het relatief lichte gewicht van de machines worden er op drassig terrein niet snel sporen gereden. Omdat het werk arbeidsintensief is, is dit maatwerk alleen geschikt voor kleinschalige natuurgebiedjes.

In het vakblad Stad + Groen is een interview met Ketelwald BV over de maaiapparatuur gepubliceerd.

Diverse graslanden worden jaarlijks door Ketelwald BV gemaaid en gehooid, onder andere:

De Foeperpot, eigendom van de gemeente en in beheer bij de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek.

Orchideeƫnveldjes in het Kranenburger Bruch, in beheer bij het NABU Naturschutzstation Niederrhein.

De natuurterreinen Kaalbroek, 't Slumke en Schildbroek, eigendom van de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek.

Verder verzorgt Henny Brinkhof monitoring van de vegetatieontwikkeling van schrale graslanden. Door het jaarlijks inventariseren van de aanwezige plantensoorten (aantal en bedekkingsgraad) in van te voren vastgelegde, representatieve proefvlakken (zgn. PQ's of permanente quadranten) wordt een beeld verkregen van de ontwikkeling van een grasland. De resultaten worden regelmatig gepubliceerd.