Menu:

Klokjesgentiaan
Bloeiende klokjesgentianen, diverse soorten orchissen, blonde zegge en vlozegge op de natuurterreinen die jaarlijks door Ketelwald BV worden gemaaid.

klokjesgentiaan

Natuurpercelen Annabos, Uden

Eind 2016 is Ketelwald BV eigenaar geworden van ruim 10 ha voormalige landbouwgrond aan de Steeuwichtweg te Uden. Het doel is om hier natte schraalgraslanden te ontwikkelen. De percelen liggen in de zgn. natte natuurparel Wijstgrond Uden. Wijst is ijzerrijk grondwater dat omhoog komt als gevolg van de Peelrandbreuk. Het Annabos is een van de weinige plekken waar dit verschijnsel nog aan de oppervlakte komt en niet is weggeploegd of gedraineerd. De provincie streeft hier in samenwerking met het waterschap naar behoud en ontwikkeling van de bestaande natte natuur. Van de aangekochte percelen is begin 2018 de voedselrijke bouwvoor verwijderd; daarna is maaisel opgebracht van referentiegebieden (bloemrijke graslanden en nat schraalgrasland). In de loop van 2018 werd nog een perceel verworven waarmee het totaal op ruim 11,5 ha komt. Ook dit perceel is ingericht als nat schraalgrasland.

meer info volgt