Menu:

BuitenGewoon

Over de ecologische functie van het water op de Duivelsberg vertelde ik tijdens de uitzending van het veelbekeken natuurprogramma BuitenGewoon (TV Gelderland) op 6 mei 2017.

De Bruuk

herbergt een groot deel van de nog overgebleven blauwgraslanden in Nederland. Alleen met continu, zorgvuldig beheer kan dit zeldzame vegetatietype in stand worden gehouden.

Advies

Ketelwald BV geeft advies op het gebied van natuur en landschap. Specialisatie: schrale graslandvegetaties.

Advies over het beheer van het Kranenburger Bruch, een Natura2000-gebied net over de grens bij Nijmegen, met een uitgebreide inventarisatie van de huidige vegetatie van het ca. 100 ha grote gebied (november 2017).

Externe audit in opdracht van Staatsbosbeheer, m.b.t. de Maashorst (Noord-Brabant). De opdracht was een oordeel te geven over de realisatie van gestelde beheerdoelen en de ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden. Ook zijn aanbevelingen gedaan voor het toekomstig beheer van het natuurgebied en over de mogelijkheden om de omgeving beter te betrekken bij de instandhouding en het beheer van het gebied. De opdracht is uitgevoerd door Henny Brinkhof, in samenwerking met bioloog Dietrich Cerff (november 2014)

Organisatie van een cursus voor vrijwilligers over het beheer van de Veldoven Groenlanden (Ooijpolder), eigendom van de Stichting Van Steen tot Natuur, met nadruk op versterking van de natuurwaarden op en rond de muurrestanten. In het kader van de opdracht is ook een beheerplan voor deze locatie opgesteld (september 2014).

'Een mooie verbinding voor mens en natuur: natuurherstel op het spoor Nijmegen-Groesbeek-Kleve'. Advies over inrichting en beheer van de spoorlijnzone tussen Groesbeek-dorp en Duitse grens, in opdracht van de gemeente Groesbeek (april 2014).
Inrichtings- en beheerplan

'Jahresbericht Kranenburger Bruch 2012, Flora und Vegetation'. Advies over het beheer van het Kranenburger Bruch, een Natura2000-gebied net over de grens bij Nijmegen, inclusief uitgebreide inventarisatie van de vegetatie (februari 2013).

Advies en inventarisatie van bijzondere houtopstanden in de gemeente Groesbeek n.a.v. het gewijzigde kapbeleid (november 2012).

Scholing en advies over het thema 'natuurbeleving' aan drie groepen medewerkers van Staatsbosbeheer (oktober 2010)

Externe audit in opdracht van Staatsbosbeheer m.b.t. Natura2000-gebied De Bruuk. De opdracht was een oordeel te geven over de realisatie van gestelde beheerdoelen en de ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden. Ook zijn aanbevelingen gedaan voor het toekomstig beheer van het natuurgebied en over de mogelijkheden om de omgeving beter te betrekken bij de instandhouding en het beheer van het gebied. De opdracht is uitgevoerd door Henny Brinkhof, in samenwerking met Johan Thissen (december 2009).
Externe audit De Bruuk