Menu:

3D kaart

Hierboven een 3D-weergave van een kaart van het Ketelwaldgebied.

Publicaties

Ketelwald BV verleent ondersteunende diensten bij de totstandkoming van publicaties op het gebied van natuur en landschap: teksten schrijven, vormgeving, digitale cartografie en beschikbaar stellen van fotomateriaal.

In april 2017 verscheen bij Uitgeverij Matrijs het boek 'Het Koningsven. Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied bij Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide' waarvoor ik twee hoofdstukken schreef.

Diverse publicaties in het kader van het Ketelwaldproject, o.a. samenstelling folders, vormgeving van de Toekomstvisie Ketelwald en teksten en kaarten voor infopanelen.

Gastredacteur van het themanummer Ketelwald (mei 2006) van het Natuurhistorisch Maandblad (uitgave Natuurhistorisch Genootschap in Limburg)

Verder verzorgt het bedrijf op maat gemaakt digitaal kaartmateriaal voor reisorganisaties.