Menu:

Over het logo:

Als middelbare scholier bracht ik uren in het bos door, op zoek naar de zwarte spechten. Van takken bouwde ik schuilhutten bij hun slaap- en nestholen. Zo kon ik ongestoord hun gedrag waarnemen. Ik schreef alles op, leerde het seizoenritme van de spechten kennen en hoe zij reageerden op elkaar en op situaties.

Welkom

Ketelwald BV verleent ondersteunende diensten op het gebied van natuurbeleving, natuurbeheer en verspreiding van kennis over de natuur. Het werkgebied concentreert zich op de grensregio rond Nijmegen en Kleve, maar beperkt zich daar niet toe. De deskundigheid ligt vooral op het vlak van de veldbiologie, met een specialisatie in de vegetatiekunde.

Het bedrijf is actief in:
1. Het beheren en monitoren van natuurterreinen
2. Advisering op het gebied van natuur en landschap
3. Lezingen, publicaties, excursies en natuurfotografie

Drijvende kracht achter het bedrijf is veldbioloog Henny Brinkhof. Zijn motivatie ligt in de grote verantwoordelijkheid die de mens jegens de natuur heeft. Naar zijn mening speelt de natuur ten onrechte een te ondergeschikte rol in onze samenleving. Hij is sinds de oprichting actief lid van de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, o.a. in de natuureducatie. Ook is hij bestuurslid van de Stichting Avonturenbos Groesbeek. Verder is hij parttime werkzaam als medewerker documentatie en 'huisecoloog' bij SNP Natuurreizen.